درباره ما

مفتریم که بیش از 18 سال افتخار خدمت به جامعه دندانپزشکان را داشته ایم.

محصولات دنتوپلاست استاندارد و ارتقا داده شده و یا تولید خود مجموعه هستند.

تجهیزات دندانپزشکی موجود،طی سالها برای کاهش خطر ابتلا به بیماریهای عفونی به یکبارمصرفهای 

پلاستیکی با کیفیت تبدیل شده اند.